LICZEBNIKI ANGIELSKIE PDF

Q quadrillion quinary quintillion. Jedzenie i picie teoria: Present Simple — zastosowanie. Future Simple — pytania i przeczenia. Zero Conditional — zerowy okres warunkowy.

Author:Moktilar Takree
Country:Czech Republic
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):20 September 2009
Pages:361
PDF File Size:12.56 Mb
ePub File Size:13.54 Mb
ISBN:375-2-63486-951-4
Downloads:70148
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:AkimuroFuture Continuous — budowa. Strona bierna — czasy Simple. Q quadrillion ahgielskie quintillion. Past Continuous — zastosowanie. Past Perfect Continuous — budowa. Zero Conditional — zerowy okres warunkowy.

F fiddy fifteen fifteenth fifth fiftieth fifty fifty-eight fifty-eighth fifty-fifth fifty-first fifty-five fifty-four fifty-fourth fifty-nine fifty-ninth fifty-one fifty-second fifty-seven fifty-seventh fifty-six fifty-sixth fifty-third fifty-three fifty-two first five fortieth anfielskie forty-eight forty-eighth forty-fifth forty-first forty-five forty-four forty-fourth forty-nine forty-ninth forty-one forty-second forty-seven forty-seventh forty-six forty-sixth forty-third forty-three forty-two four fourscore fourteen fourteenth fourth.

Future Continuous — zastosowanie. Future Perfect Continuous — budowa. Present Continuous — pytania i przeczenia.

Past Perfect — pytania i przeczenia. Strona bierna — konstrukcje bezosobowe. Present Perfect Continuous — pytania i przeczenia. Present Simple — zastosowanie. Present Simple — budowa. Mixed Conditionals — okresy warunkowe mieszane. Czasowniki modalne w stronie biernej. Past Simple — budowa. N nine nineteen nineteenth ninetieth ninety ninety-eight ninety-eighth ninety-fifth ninety-first ninety-five ninety-four ninety-fourth ninety-nine ninety-ninth ninety-one ninety-second ninety-seven ninety-seventh ninety-six ninety-sixth ninety-third ninety-three ninety-two ninth nonillion.

Liczebhiki Perfect — zastosowanie. H half-dozen hundred hundredth. Future Perfect — budowa. Future Continuous — pytania i przeczenia. Past Simple — pytania i przeczenia. Present Perfect — budowa. Przestrzenie nazw Kategoria Dyskusja. Present Perfect — pytania i przeczenia. T ten tenth third thirteen thirteenth thirtieth thirty thirty-eight thirty-eighth thirty-fifth thirty-first thirty-five thirty-four thirty-fourth thirty-nine thirty-ninth thirty-one thirty-second thirty-seven thirty-seventh thirty-six thirty-sixth thirty-third luczebniki thirty-two thousand thousandth three three fourths three quarters.

Present Perfect Continuous — zastosowanie. Future Simple — pytania i przeczenia. E eight eighteen eighteenth eighth eightieth eighty eighty-eight eighty-eighth eighty-fifth eighty-first eighty-five eighty-four eighty-fourth eighty-nine eighty-ninth eighty-one eighty-second eighty-seven eighty-seventh eighty-six eighty-sixth eighty-third eighty-three eighty-two eleven eleventh. Present Continuous — zastosowanie. Present Continuous — budowa. Present Perfect — just, already, yet.

Past Perfect — budowa. Future Simple — budowa. Second Conditional — Drugi okres warunkowy. Past Continuous — pytania i przeczenia. Present Perfect Continuous — budowa. First Conditional — Pierwszy okres warunkowy. Past Continuous — budowa. Related Articles

ANGEL OF THE DARK TILLY BAGSHAWE PDF

Liczby po angielsku

Czasowniki modalne w stronie biernej. N nine nineteen nineteenth ninetieth ninety ninety-eight ninety-eighth ninety-fifth ninety-first ninety-five ninety-four ninety-fourth ninety-nine ninety-ninth ninety-one ninety-second ninety-seven ninety-seventh ninety-six ninety-sixth ninety-third ninety-three ninety-two ninth nonillion. Present Perfect Continuous — zastosowanie. Present Continuous — zastosowanie. Present Perfect — just, already, yet. Past Continuous — zastosowanie. Present Perfect — pytania i lizebniki.

CZASOWNIKI NIEREGULARNE ANGIELSKI PDF

Testy i Ćwiczenia – liczebniki

.

Related Articles