INLEIDING IN DE STATISTIEK BIJMA PDF

Yokinos The E-mail Address es you entered is are not in a valid format. The treatment is both practical and mathematically rigorous. AuthorEditor, Opponent. Asymptotic statistics by A.

Author:Gale Mikalkree
Country:Costa Rica
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):22 June 2011
Pages:350
PDF File Size:6.56 Mb
ePub File Size:12.43 Mb
ISBN:230-2-24416-949-4
Downloads:98788
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VirDaartoe worden verzamelde gegevens gemodelleerd en geanalyseerd met behulp van wiskundige kansmodellen. In dit boek worden kernbegrippen uit de statistiek omschreven en wordt een wiskundige onderbouwing van belangrijke statistische methoden gegeven. Daarnaast is er veel aandacht voor het verantwoord toepassen van statistische methoden op data. De drie belangrijkste onderwerpen uit de statistiek zijn schatters, toetsen en betrouwbaarheidsgebieden.

Verder wordt een aantal bekende regressiemodellen, zoals lineaire regressie en variantie-analyse, behandeld. Ook optimaliteit van schatters en toetsen komt in dit boek aan de orde, evenals de selectie van het best passende model.

Ieder hoofdstuk eindigt met een praktijkvoorbeeld waarin beschreven statistische methoden worden toegepast. Dit boek gaat uit van basiskennis van kansrekening, calculus en lineaire algebra bij de lezer. In de derde druk zijn secties toegevoegd over gegeneraliseerde schattingsvergelijkingen en gemengde modellen, en enkele kleine wijzigingen aangebracht.

Het boek is zodoende weer parallel aan de Engelse vertaling, die in is verschenen bij Amsterdam University Press.

GREPENTABEL TROMPET PDF

INLEIDING IN DE STATISTIEK BIJMA PDF

Daartoe worden verzamelde gegevens gemodelleerd en geanalyseerd met behulp van wiskundige kansmodellen. In dit boek worden kernbegrippen uit de statistiek omschreven en wordt een wiskundige onderbouwing van belangrijke statistische methoden gegeven. Daarnaast is er veel aandacht voor het verantwoord toepassen van statistische methoden op data. De drie belangrijkste onderwerpen uit de statistiek zijn schatters, toetsen en betrouwbaarheidsgebieden.

CAPSULITE ADESIVA PDF

Inleiding in de statistiek

.

SALVADOR BORREGO AMERICA PELIGRA PDF

.

Related Articles