EEN NIEUWE AARDE ECKHART TOLLE PDF

Aan het begin van onze bespreking willen we het nog een keer duidelijk stellen dat de opvattingen van Tolle niets te maken hebben met de essentie van het christelijk geloof, ook al noemt Tolle de naam Jezus nog zo vaak. De opvattingen van Tolle lijken nog het meest op die van de Zen Boeddhisten. Hij wordt gezien als een van de meest invloedrijke spirituele personen binnen deze beweging. Je bent niet bereikbaar voor jezelf, maar ook niet voor de mensen om je heen. Dit lijkt sprekend op wat Tolle propageert, ook in dit boek.

Author:Musida Nem
Country:Azerbaijan
Language:English (Spanish)
Genre:Environment
Published (Last):4 February 2019
Pages:253
PDF File Size:8.59 Mb
ePub File Size:17.20 Mb
ISBN:772-5-61745-976-6
Downloads:83114
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GuzuruAan het begin van onze bespreking willen we het nog een keer duidelijk stellen dat de opvattingen van Tolle niets te maken hebben met de essentie van het christelijk geloof, ook al noemt Tolle de naam Jezus nog zo vaak. De opvattingen van Tolle lijken nog het meest op die van de Zen Boeddhisten. Hij wordt gezien als een van de meest invloedrijke spirituele personen binnen deze beweging. Je bent niet bereikbaar voor jezelf, maar ook niet voor de mensen om je heen.

Dit lijkt sprekend op wat Tolle propageert, ook in dit boek. Als we nu verder gaan lezen in dit hoofdstuk dan moeten we toegeven dat wat Tolle schrijft over de kwalijke symptomen van het pijnlichaam zeer accuraat is. Waar we het echter niet mee eens zijn is dat Tolle alle ellende die het pijnlichaam veroorzaakt beperkt tot het pijnlichaam zelf, het ego.

Dit is een rampzalige beslissing van Tolle, met rampzalige gevolgen voor tijd en eeuwigheid. Daar gaat hij in dit hoofdstuk nader op in. De emoties die het denken opwekt zijn bij Tolle de brandstof waarmee het ego zich voedt. Op zich is die opvatting van Tolle vreemd als je bedenkt dat het verstand, het denken, de hoofdcomponenten van de menselijke intelligentie, de schoonste gave is de God de mens ooit heeft gegeven. Daarmee onderscheidt de mens zich fundamenteel van de dieren en de mens is daarmee een geheel uniek schepsel.

De Bijbel des te meer. De mens wilde aan God gelijk worden en koos toen tegen God. Daarmee corrumpeerde en perverteerde de mens zijn gehele existentie. De mens viel toen in zonde en met de gevolgen van die zonde hebben we nog steeds te maken. Die zonde is de bron van alle ellende. Geen mens kan zichzelf uit eigen kracht zich uit dat moeras omhoog werken.

Tolle wil daarmee zeggen dat het verstand a. Het verstand liegt a. Maar dat is volgens Tolle een leugen. De consequenties van deze opvatting van Tolle hebben we al in voorgaande hoofdstukken besproken, dus kunnen we er hier kort over zijn. Een emotie die het lichaam schade berokkent infecteert ook de mensen met wie je in contact komt en indirect, door een kettingreactie, talloze mensen die je nooit ontmoet hebt. Er is een algemene aanduiding voor alle negatieve emoties: ongelukkig-zijn.

Hebben positieve emoties dan het omgekeerde effect op het stoffelijke lichaam? Versterken ze het immuunsysteem, sterken en helen ze het lichaam? Dat doen ze zeker, maar we moeten wel onderscheid maken tussen positieve emoties die door het ego worden opgewekt en diepere emoties die voortkomen vanuit je natuurlijke toestand van verbondenheid met Zijn.

Door het ego opgewekte positieve emoties hebben hun tegendeel al in zich en kunnen daar gemakkelijk in veranderen. Hier volgen wat voorbeelden. Wat het ego liefde noemt is bezitsdrang en een verslavend zich vastklampen dat in een seconde in haat kan veranderen.

Uitzien naar een verwachte gebeurtenis, eigenlijk de overwaardering van de toekomst door het ego, verandert gemakkelijk in het tegendeel — je in de steek gelaten of teleurgesteld voelen — wanneer de gebeurtenis voorbij is en niet beantwoord heeft aan de verwachtingen van het ego. Door lof en erkenning voel je je de ene dag gelukkig, kritiek of genegeerd worden maken je de volgende dag terneergeslagen en ongelukkig.

Het plezier van een wild feest verandert de volgende ochtend in grauwheid en een kater. Er is geen goed zonder slecht en geen hoogtepunt zonder een dieptepunt. Door het ego opgewekte emoties worden afgeleid van de identificatie van het verstand met externe factoren, die natuurlijk instabiel zijn en elk moment kunnen veranderen.

De diepere emoties zijn eigenlijk helemaal geen emoties maar Zijnstoestanden. Zijnstoestanden kunnen verduisterd worden maar hebben geen tegengestelde. De stelling van Tolle dat negatieve emoties slecht zijn voor het lichaam lijkt ons plausibel. Maar dit moet niet overdreven worden.

Er zijn heel wat mensen die heel veel emotionele en lichamelijke ellende hebben meegemaakt en waarvan je zou verwachten dat ze er totaal door geknakt zouden zijn en jong zouden sterven.

Toch zijn ze overeind gebleven en hebben alle moeilijkheden weten te overwinnen en zijn gezond gebleven en op hoge leeftijd overleden. De lichamelijke en psychische kracht van een mens is namelijk genetisch bepaald.

Het is onze Schepper die ons de genen toebedeelt en die genen bepalen hoe sterk we zijn, zowel psychisch als lichamelijk, en hoe lang we kunnen leven. Deze genetische bepaling ontslaat ons echter niet van onze verantwoordelijkheid om op een goede en verantwoorde wijze met ons lichaam en onze geest om te gaan.

Wat ons nu in bovenvermeld citaat opvalt is, dat het Tolle weinig moeite kost om voorbeelden te noemen van positieve emoties die door het ego worden opgewekt. Iets wat statisch is roept ook geen emoties op. Liefde is hier bij Tolle dus geen emotie. Maar hoe kan liefde ooit liefde zijn als liefde niet emotioneel maar statisch is? Liefde vraagt toch altijd om wederliefde en roept daarbij juist emoties op en daarom is liefde bij uitstek emotioneel en niet statisch.

Liefde drijft op interactie en die interactie maakt liefde emotioneel. Hoe stelt Tolle zich dat voor? De grondfout die Tolle voortdurend maakt, maakt hij ook hier weer. Als je dat wel doet, zoals Tolle, dan is dat pure arrogantie en hoogmoed tegenover God en bovendien een geheel onrealistisch mensbeeld. Hij is zoals Hij is en God blijft zichzelf altijd gelijk. Dat God niet verandert betekent dat Hij volstrekt betrouwbaar is.

Hij verandert niet, je kunt altijd op Hem aan en op Hem rekenen en Hij komt zijn beloften altijd na. Maar die emotie van God is wel anders dan die van de gevallen mens. De Bijbel zegt: God is Liefde 1 Joh. God is absolute liefde.

God kan niet anders dan liefhebben. Die liefde van God is een diep emotionele en interactieve liefde. Diep emotioneel en interactief is deze liefde allereerst binnen Gods Wezen, binnen de Triniteit. Binnen de Triniteit, tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest is er een eeuwigdurende continue stroom en uitwisseling van wederzijdse liefde. Niemand kan de diepte van die liefde peilen, maar ze is er wel.

Vervolgens richt die interactieve emotionele liefde van God zich ook naar buiten, naar de schepping en dus ook naar de mens.

God kan het vanuit Zijn liefde niet verdragen dat de mens de verkeerde kant opgaat. Daar is God boos over, daar over toornt Hij. Maar altijd vanuit Zijn liefde. Tolle past dat dit ten onrechte op de mens toe zoals we al zagen. De glans en heerlijkheid van God lijkt vaak afwezig in deze wereld. God lijkt Zich te verbergen. Maar dat doet Hij alleen voor wie Hem afwijzen. Voor wie Hem oprecht zoeken in Hij altijd te vinden. Aan God gelijk zijn, dat wil het ego heel graag, het is de oerzonde van de mens.

De pretenties en de kwalijke werking van het menselijk ego en het pijnlichaam worden door deze uitspraak van Tolle derhalve niet verzwakt maar juist versterkt. Jazeker wel. Als God met jou een verbond is aangegaan, dan ben je Zijn kind en dat blijf je ook, wat er ook gebeurt. Dat verbond geeft je een bepaalde status. Binnen dat verbond mag je aanspraak maken op Gods beloften. Mits jij trouw blijft aan Hem, mag je in dat verbond altijd op God rekenen en altijd bij Hem terugkomen.

Maar zo leven de meeste mensen de hele tijd. Geen situatie of gebeurtenis is ooit echt afgelopen. We zijn als soort verdwaald. We zouden van alles in de natuur, van elke bloem, elk dier, belangrijke dingen kunnen leren als we maar stil zouden blijven staan om te kijken en te luisteren. Dit verhaal van Tolle bevestigt wat we in het vierde hoofdstuk al besproken hebben over de z. Deze mensen kunnen baat hebben bij een psycho therapeutisch behandel traject waarbij ze kunnen leren om te gaan met bepaalde dwangmatige gedachten, dwangmatige gedachten waarbij een situatie of gebeurtenis nooit is afgelopen en maar door blijft malen.

Maar Tolle heeft het hier niet specifiek over een mensen die lijden aan een psychische stoornis maar over een algemeen mensbeeld.

Dat komt omdat de mens geen verzoenende kracht in zichzelf heeft. Pas als een mens vrede heeft in zijn hart met een bepaalde situatie of gebeurtenis, kan hij die gebeurtenis achter zich laten. Die vrede kan hij alleen van God krijgen. Als die mens die vrede zelf wil bereiken door een bepaalde techniek, dan kan hij weliswaar het gevoel hebben dat hij daar baat bij heeft, maar die mens bedriegt uiteindelijk zichzelf, want zonder dat hij het door heeft, verdringt hij een bepaalde negatieve gebeurtenis zonder dat deze wordt verzoend.

Vrede komt er in je hart als je beseft hoeveel God voor jou heeft over gehad om jou het echte leven te geven. Die wetenschap maakt je mild en vergevingsgezind. Niet dat daardoor al het negatieve en kwade in dit leven kan worden opgelost.

Bij verzoening hoort ook gerechtigheid. Soms kan geleden onrecht in dit leven niet meer worden goed gemaakt. Maar als de liefde van Jezus in je hart is uitgestort dan kan je dit verdragen en vind je echte rust, ook omdat je weet dat in de toekomst alles wat nu nog krom is zal worden recht gezet. Nee, ik wil niet worden als de kat van de buurman en ik wil ook geen eend worden.

Het verstand is en blijft de mooiste gave die God aan de mens heeft gegeven.

DUKANOVA DIJETA PDF

"Een nieuwe aarde" - Eckhart Tolle

Een geweldige inspiratiebron voor alle ondernemers. Kortom, een zeer krachtig boek over het managen van het niet stoffelijke. Je denken, je doen, je overtuigingen. Allemaal fundamenten die je kunnen helpen binnen je ondernemerschap. Deze vreugde kan niet komen door vorm, dat wil zeggen door iets wat je bezit, een prestatie, persoon of gebeurtenis, maar komt voort uit de vormloze dimensie in je, uit je bewustzijn, en is dus een met wie je bent. In goed ondernemerschap zijn echter alle aspecten van belang.

ASTM D5882-07 PDF

'Een Nieuwe Aarde' een boek van Eckhart Tolle - recensie Hoofdstuk 5.

Alle productspecificaties Eckhart Tolle Eckhart Tolle is een van de meest geliefde en inspirerende spiritueel leraren van dit moment. Zijn boeken, waarvan De kracht van het nu en Een nieuwe aarde het meest bekend zijn, staan al jaren op eenzame hoogte in de bestsellerlijsten. Eckhart Tolle inspireert met zijn boeken en lezingen wereldwijd miljoenen mensen om meer liefde, geluk, creativiteit en innerlijke vrede te vinden door veel meer in het Nu te leven. Op bol. Tolle wijt dit aan ons ego-denken: het ego heeft een natuurlijke behoefte aan macht, tegenstand en vijanden.

CANON POWERSHOT SX10 USER MANUAL PDF

‘Een nieuwe aarde’ (Eckhart Tolle)

Als ik uit het boek citeer zal ik dat steeds in schuine druk doen. Wil ik binnen een citaat zelf ergens de nadruk op leggen dan zal ik dat woord of de woorden onderstrepen. Tolle gaat meteen recht op zijn doel af: ontwaking van de mens door bewustzijn. Zijn vertrekpunt is miljoen jaar geleden toen de allereerste bloem op aarde open ging. Het valt direct op dat de Schepper van zo iets wonderbaarlijks schoons als een bloem buiten beeld blijft.

AMIR ARSALAN NAMDAR PDF

'Een Nieuwe Aarde' een boek van Eckhart Tolle - recensie Hoofdstuk 1.

Jarenlang lag voor mij het accent op denken. Nu ik onder andere door biodanza en fasciatherapie meer in contact met mijn gevoel kom, sluit dit boek van Eckhart Tolle daar goed bij aan. Op bladzijde achtste druk schrijft Eckhart Tolle over de nieuwe aarde: Wakker te worden in de droom is nu ons doel. Als we wakker zijn binnen de droom, komt er een einde aan het door het ego geschapen aardse drama en begint er een vriendelijker en wonderbaarlijker droom. Dat is de nieuwe aarde.

Related Articles