DASAR PECAH DAN PERINTAH BRITISH DI TANAH MELAYU PDF

Mohamad B. Abdul Karim UMS. Pengenalan Zaman kolonialisme British adalah zaman berlakunya eksploitasi kekayaan dan penindasan bagi golongan yang dijajah melalui konsep kebebasannya. Pengeksploitasian yang berlaku hanya menguntungkan pihak kolonial British semata-mata manakala bagi masyarakat setempat pula, ianya terus berada pada takuk lama. Selepas itu British terus meluaskan kuasa serta pengaruhnya di Kepulauan Melayu dan mereka juga menerokai serta mengeksploitasi hasil bumi di Tanah Melayu. Bagi orang Cina, mereka telah pun datang ke Tanah Melayu sejak abad ke15 lagi melalui urusan perdagangan terutama di Melaka.

Author:JoJokus JoJoshakar
Country:Bahamas
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):3 April 2010
Pages:316
PDF File Size:3.21 Mb
ePub File Size:8.79 Mb
ISBN:274-3-30048-214-2
Downloads:49470
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DukreeSistem sekolah vernakular sering menjadi kontroversi, kerana dikatakan menjadi punca utama penyebab ideologi pembangunan nasional yang cuba dibangunkan pemimpin kita sekian lama sejak merdeka - gagal dipenuhi.

Ini kerana sekolah vernakular didakwa mengasingkan pelajar ke dalam beberapa aliran, sehinggakan setiap pelajar mempunyai corak ideologi yang berbeza-beza serta menanam sikap tiada toleransi antara satu sama lain; dalam hal berkaitan bangsa dan agama.

Sejak bilakah wujudnya sistem sekolah vernakular dan mengapakah sistem ini diperkenalkan? Mari kita fahami serba sedikit apakah asal-usul sekolah vernakular yang hanya wujud di negara kita sahaja. Pendidikan Tanah Melayu sebelum era British Aliran-aliran pendidikan di negara kita pada ketika ini kelihatan agak huru-hara, kerana kita masih mewarisi dan meneruskan sistem yang diperkenalkan British, semasa zaman penjajahan mereka.

Sebelum kedatangan British, pendidikan merupakan satu keistimewaan khas bagi golongan bangsawan dan tidak ada format yang tetap merangka sistem pendidikan di negara kita. Pendidikan dilihat sebagai kaedah-kaedah pembelajaran berbentuk informal, mendidik kemahiran-kemahiran hidup seperti bertani, memancing dan berkebun bagi remaja lelaki sementara kaum wanita pula diajarkan kemahiran seperti menjahit dan memasak.

Ilmu-ilmu agama menjadi pilihan sekiranya ada pelajar yang mahu melanjutkan pengajian dan menambahkan pengetahuan, dengan pondok-pondok ditubuhkan bagi menjadi institusi pendidikan secara kecil-kecilan.

Kedatangan penjajah Belanda dan Portugis berjaya membuka beberapa buah sekolah yang bercirikan ajaran Kristian namun mendapat tentangan penduduk Tanah Melayu, yang merasakan kandungan pendidikan yang diajarkan di sekolah-sekolah itu bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi tidak ramai penduduk menyertai sekolah tersebut, menyebabkannya tidak diteruskan. Mungkin melihat apa yang sudah berlaku kepada Belanda dan Portugis yang gagal menambat hati orang tempatan, British merangka strategi yang nyata lebih licik namun berjaya membuatkan penduduk Tanah Melayu terbuka untuk menerimanya.

Disebabkan oleh kuasa kolonial British, kumpulan pekerja dari China dan India dibawa ke sini sebagai pekerja. Proses migrasi ini pada awalnya dipercayai hanya bersifat sementara, dengan pekerja-pekerja yang hadir dikatakan tidak berminat untuk terus menetap secara kekal di Tanah Melayu.

Bagaimanapun selepas beberapa tahun, ramai juga kumpulan pekerja yang hadir mula enggan kembali semula ke negara asal dan ingin terus menetap di sini, membentuk apa yang dinamakan sebagai masyarakat majmuk seterusnya mengubah komposisi kaum di Tanah Melayu. Bagi membantu kumpulan-kumpulan ini dalam bidang pendidikan, British mula membuka sekolah aliran mengikut kaum masing-masing bagi memastikan pendidikan mereka dan anak-anak mereka tidak ketinggalan. Sekitar waktu yang sama, sekolah-sekolah khas untuk orang Cina mula dibangunkan oleh komuniti-komuniti Cina yang pada ketika itu sudah mempunyai kemampuan kewangan yang tinggi, disebabkan peranan mereka sebagai orang kanan British mengelolakan proses perlombongan.

Sekolah bagi komuniti India juga mula dibuka dengan bantuan British, namun kedudukannya lebih terpencil - diletakkan di dalam kawasan estet serta ladang getah bagi membolehkan anak-anak orang India yang hanya tahu berbahasa Tamil mendapat pendidikan sewajarnya. British lepas tangan dalam isu pendidikan Oleh kerana setiap komuniti diasingkan mengikut penggunaan bahasa Ibunda mereka, British memilih untuk tidak campur tangan dalam urusan pentadbiran sistem pendidikan setiap kaum.

Hasrat British ketika itu amat jelas - mereka mahu setiap kaum kekal mengamalkan cara hidup mereka ketika itu; Melayu perlu kekal di kawasan pertanian, Cina terus menjalankan aktiviti perlombongan dan perniagaan dan orang India pula kekal dalam kawasan ladang dan estet.

Jadi British hanya memantau segala aktiviti pendidikan yang ada, membiarkan sukatan mata pelajaran serta pentadbiran setiap sekolah diuruskan sendiri oleh wakil setiap kaum, bagi mengelakkan sebarang kontroversi atau perbalahan timbul di antara wakil setiap kaum dan kerajaan penjajah British.

Secara ringkasnya - British tidak memperkenalkan sebarang polisi kepada sistem pendidikan, menyebabkan tidak ada langsung sebarang usaha penyatuan sistem pendidikan di Tanah Melayu ketika itu.

Dengan tiada hala tuju yang jelas, setiap kaum terus terpisah mengamalkan budaya dan bahasa yang mereka warisi walaupun sudah beberapa generasi menetap di Tanah Melayu.

Bentuk terawal pendidikan Cina di Tanah Melayu Pendidikan bagi masyarakat Cina dikuasai oleh kumpulan-kumpulan orang Cina yang terlibat dengan aktiviti perlombongan, mendapat bantuan dana daripada kongsi-kongsi serta pertubuhan orang Cina yang bertanggungjawab melantik guru berketurunan Cina, dengan setiap pelajar dikenakan yuran dalam kadar minima. Walaupun demikian, oleh kerana majoriti orang Cina yang hadir ke Tanah Melayu merupakan kumpulan pekerja yang kurang berpendidikan, guru-guru yang dilantik dibawa masuk khas dari China dan semua sukatan mata pelajaran serta buku teks, menggunakan apa yang ada dari negara besar tersebut.

Ini menyebabkan topik-topik yang diajar lebih condong ke arah negara China daripada segi pengaruh sejarah, budaya dan geografi. Diberikan kebebasan tanpa sebarang gangguan termasuklah daripada British sendiri, pendidikan Cina mula mengalami perubahan setelah negara China mengalami revolusi pada tahun dan agenda bangsa Cina sebagai agenda penyatuan seluruh masyarakat Cina mula digembar-gemburkan.

Ideologi pembebasan serta revolusi yang dicetuskan di China mula dirasai masyarakat Cina di Tanah Melayu, hasil daripada hubungan mereka dengan guru-guru yang datang dari negara tersebut.

Dokumen-dokumen revolusi serta anti penjajahan barat mula menyusup masuk melalui guru-guru ini ke Tanah Melayu, menyebabkan British akhirnya mengambil langkah campur tangan dalam sistem pendidikan Cina yang sebelum itu mempunyai autonomi sepenuhnya.

Enakmen pendaftaran persekolahan pada tahun diperkenalkan, bagi mengekang serta mengawal gerakan aktivisme di kalangan guru dan pelajar sekolah.

Buku-buku teks pendidikan Cina juga mula disaring, bagi membolehkan elemen-elemen anti orang luar atau penjajah dibuang. Pegawai-pegawai khas British pun mula ditempatkan di sekolah-sekolah Cina bagi mengawasi kegiatan dan penyebaran ideologi yang hangat di negara asal mereka.

Pendidikan terawal masyarakat India Berbeza dengan masyarakat Cina yang layak dikatakan mampu bergantung kepada kemampuan sendiri, sekolah-sekolah masyarakat India pula masih bergantung dengan dana serta tenaga kerja daripada gerakan penyebaran Kristian pada mulanya.

Bagaimanapun, sama seperti cubaan Belanda dan Portugis memperkenalkan sekolah beraliran Kristian kepada masyarakat Melayu yang berhadapan kegagalan, masyarakat India juga menolak sistem pendidikan itu jadi British melantik pemilik-pemilik ladang untuk membuka dan mengendalikan sekolah-sekolah khas untuk mengajar komuniti India.

Bagi membolehkan hasrat itu dijayakan, British mewujudkan Ordinan Buruh yang mewajibkan kesemua pemilik dan pengusaha estet dan ladang, menyediakan peluang pendidikan pada kesemua anak-anak pekerja mereka dengan dana mereka sendiri. Malangnya, usaha British hanya setakat itu. Bagaimana hendak melaksanakannya, terpulanglah pada pemilik estet. Jadi pendidikan kaum India dilakukan secara ala kadar, dengan bangunan-bangunan dalam keadaan usang dijadikan sekolah.

Tidak seperti masyarakat Cina yang membawa masuk guru dari negara mereka, orang India tidak mempunyai kemampuan kewangan serupa. Guru-guru yang dilantik oleh pemilik estet kebanyakannya tidak mempunyai kemahiran mendidik. Berikutan ketiadaan buku rujukan yang sesuai, British membantu pemilik-pemilik ladang ini membawa masuk buku teks dari India.

Tindakan ini menyebabkan kesan serupa pada komuniti India, dibesarkan dengan pengaruh yang datang dari India dalam hal-hal berkaitan budaya, sejarah dan geografi. Satu perkara yang serupa - selepas desas-desus tuntutan kemerdekaan mula kedengaran di India, British mula melantik pegawai mereka ke sekolah-sekolah beraliran Tamil sejak tahun Bagi megawal gerakan serta sebaran ideologi, skim latihan khas untuk guru beraliran Tamil diperkenalkan dalam usaha British mengekalkan pengaruh mereka.

DESCARGAR LIBRO CINDER DE MARISSA MEYER PDF

DASAR PECAH DAN PERINTAH BRITISH DI TANAH MELAYU PDF

Oleh itu penduduk Bumiputera tidak diberi peluang dalam perkembangan ekonomi eksport, sebaliknya keutamaan diberikan kepada golongan imigran. Ini dibuktikan daripada pengimportan buruh asing untuk mengisi keperluan tenaga buruh. Kerajaan kolonial Inggeris telah mentadbir penduduk Bumiputera dan imigran secara berasingan. Golongan imigran dibiarkan mengekalkan identiti dan budaya masing masing dan tidak digalakkan berhubung secara langsung dengan kaum Bumiputera. Mereka diberi kesempatan dan kemudahan untuk terlibat dalam perkembangan perusahaan bijih, getah dan aktiviti perniagaan.

CP110 CONCRETE PDF

Dasar Pecah dan Perintah

Pengeksploitasian yang berlaku hanya menguntungkan pihak kolonial British semata-mata manakala bagi masyarakat setempat pula, ianya terus berada pada takuk lama. Selepas itu British terus meluaskan kuasa serta pengaruhnya di Kepulauan Melayu dan mereka juga menerokai serta mengeksploitasi hasil bumi di Tanah Melayu. Bagi orang Cina, mereka telah pun datang ke Tanah Melayu sejak abad ke15 lagi melalui urusan perdagangan terutama di Melaka. Menjelang awal abad ke 19, penghijrahan orang Cina semakin bertambah dan faktor penghijrahan ini adalah disebabkan oleh dua faktor iaitu faktor penolakan iaitu keadaan politik dan sosial negara Cina serta faktor penarikan iaitu peluang ekonomi yang banyak di Tanah Melayu telah mendorong kedatangan mereka di negara ini. Orang India pula mulai datang ke Tanah Melayu sejak abad yang pertama. Namun begitu, mereka hanya berhijrah secara beramai-ramai ke Tanah Melayu pada penghujung abad ke 19 akibat perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu Muhd.

CALATORIA SUFLETELOR MICHAEL NEWTON PDF

Dasar Pecah Dan Perintah

Umpamanya orang-orang Cina tinggal di bandar-bandar menjalankan perniagaan dan juga di kawasan-kawasan lombong sebagai pelombong dan merekalah sebenarnya memiliki aset yang tinggi dalam ekonomi masyarakat Malaysia. Sementara orang-orang Melayu tinggal di luar bandar sebagai petani atau nelayan kecil. Kaum India kebanyakannya pula sebagai buruh kasar kerajaan dan pekerja di ladang. Pada hakikatnya kegiatan ekonomi orang-orang Melayu dan India adalah bercorak sara diri. Keadaaan ini menyebabkan kedudukan ekonomi masyarakat bumiputera khususnya Melayu menjadi lemah dan ketinggalan. Corak penglibatan ekonomi antara kaum dalam kegiatan ekonomi yang berbeza telah menjadikan kedudukan sosio-ekonomi mereka tidak seimbang. Peristiwa 13 Mei merupakan satu tragedi berdarah yang banyak meninggalkan kesan terhadap politik , ekonomi dan sosial masyarakat Malaysia.

CLINICAL MASSAGE THERAPY RATTRAY PDF

Dasar Penjajah yang di teruskan Pecah dan Perintah Dasar Penjajah yang di teruskan Salam Dasar penjajah Inggeris yang mengamalkan konsep pecah dan perintah merupakan satu tindakan dan telah menjadi punca wujudnya jurang antara kaum sama ada dari sudut ekonomi dan juga polarisasi kaum. Umpamanya orang-orang Cina tinggal di bandar-bandar menjalankan perniagaan dan juga di kawasan-kawasan lombong sebagai pelombong dan merekalah sebenarnya memiliki aset yang tinggi dalam ekonomi masyarakat Malaysia. Sementara orang-orang Melayu tinggal di luar bandar sebagai petani atau nelayan kecil. Kaum India kebanyakannya pula sebagai buruh kasar kerajaan dan pekerja di ladang. Pada hakikatnya kegiatan ekonomi orang-orang Melayu dan India adalah bercorak sara diri. Keadaaan ini menyebabkan kedudukan ekonomi masyarakat bumiputera khususnya Melayu menjadi lemah dan ketinggalan.

Related Articles